Arch Linux Türkiye Forum

Gönderen Konu: Packer ve Meric'in PKGBUILD düzenleme özelliğini iptal etme  (Okunma sayısı 2800 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı ♡ YFDogan ♡ Unutmayacağız

 • Newbie
 • *
 • İleti: 467
 • Karma: +0/-0
AUR dan kurulan paketlerde, kurulum esnasında ' edit ' sorularına verilen yanlışlıkla 'Yes' cevabı ile kurulum yapılamamakta ve yeni kullanıcılar için sıkıntı olabilmekte. Bunun önüne geçmek için /etc/bash.bashrc dosyasına alias packer='packer --noedit' şeklinde bir ekleme yapılır.


Kod: [Seç]
#
# /etc/bash.bashrc
#

# If not running interactively, don't do anything
[[ $- != *i* ]] && return

PS1='[u@h W]$ '
PS2='> '
PS3='> '
PS4='+ '

case ${TERM} in
  xterm*|rxvt*|Eterm|aterm|kterm|gnome*)
    PROMPT_COMMAND=${PROMPT_COMMAND:+$PROMPT_COMMAND; }'printf "33]0;%s@%s:%s07" "${USER}" "${HOSTN$

    ;;
  screen)
    PROMPT_COMMAND=${PROMPT_COMMAND:+$PROMPT_COMMAND; }'printf "33_%s@%s:%s33\" "${USER}" "${HOSTN$
    ;;
esac

[ -r /usr/share/bash-completion/bash_completion   ] && . /usr/share/bash-completion/bash_completion

alias packer='packer --noedit'


Örnek:
Kod: [Seç]
[yfdogan@bridge ~]$ packer -S grub2-editor

Aur Targets    (1): grub2-editor
Pacman Targets (1): hwinfo

Proceed with installation? [Y/n] y
paket bağımlılıkları çözümleniyor...
varsa paketler arası çakışmalara bakılıyor...

Hedefler (2): libx86emu-1.1-29  hwinfo-19.1-1

Toplam Kaplayacağı Alan:   2,28 MiB

Kuruluma onay veriyor musunuz? [E/h]
(2/2) paket bütünlüğü kontrol ediliyor                          [##################################] 100%
(2/2) paket dosyaları yükleniyor                                [##################################] 100%
(2/2) dosya çakışmaları kontrol ediliyor                        [##################################] 100%
(2/2) disk alanı kontrol ediliyor                               [##################################] 100%
(1/2) yükleniyor libx86emu                                      [##################################] 100%
(2/2) yükleniyor hwinfo                                         [##################################] 100%
==> grub2-editor 0.5.5-1 (Cts May 26 13:26:01 EEST 2012) paketi oluşturuluyor
==> Bağımlılıklar denetleniyor...
==> Derleme bağımlılıkları denetleniyor...
==> Kaynak kodları alınıyor...
  -> kcm-grub2-0.5.5.tar.gz indiriliyor...
  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                 Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--     0
100  168k  100  168k    0     0  21905      0  0:00:07  0:00:07 --:--:-- 29826
==> Kaynak dosyaları md5sums ile doğrulanıyor...
    kcm-grub2-0.5.5.tar.gz ... Doğrulandı
==> Kaynak Kodları Açılıyor...
  -> kcm-grub2-0.5.5.tar.gz ile bsdtar açılıyor
==> build() işlemine başlanıyor...
-- The C compiler identification is GNU 4.7.0
-- The CXX compiler identification is GNU 4.7.0
-- Check for working C compiler: /usr/bin/gcc
-- Check for working C compiler: /usr/bin/gcc -- works
-- Detecting C compiler ABI info
-- Detecting C compiler ABI info - done
-- Check for working CXX compiler: /usr/bin/c++                                                          
-- Check for working CXX compiler: /usr/bin/c++ -- works                                                
-- Detecting CXX compiler ABI info                                                                      
-- Detecting CXX compiler ABI info - done                                                                
-- Looking for Q_WS_X11
-- Looking for Q_WS_X11 - found
-- Looking for Q_WS_WIN
-- Looking for Q_WS_WIN - not found.
-- Looking for Q_WS_QWS
-- Looking for Q_WS_QWS - not found.
-- Looking for Q_WS_MAC
-- Looking for Q_WS_MAC - not found.
-- Found Qt4: /usr/bin/qmake (found suitable version "4.8.2", required is "4.6.0")
-- Found Qt-Version 4.8.2 (using /usr/bin/qmake)
-- Looking for XOpenDisplay in /usr/lib/libX11.so;/usr/lib/libXext.so;/usr/lib/libXft.so;/usr/lib/libXau.so;/usr/lib/libXdmcp.so;/usr/lib/libXpm.so
-- Looking for XOpenDisplay in /usr/lib/libX11.so;/usr/lib/libXext.so;/usr/lib/libXft.so;/usr/lib/libXau.so;/usr/lib/libXdmcp.so;/usr/lib/libXpm.so - found
-- Looking for gethostbyname
-- Looking for gethostbyname - found
-- Looking for connect
-- Looking for connect - found
-- Looking for remove
-- Looking for remove - found
-- Looking for shmat
-- Looking for shmat - found
-- Looking for IceConnectionNumber in ICE
-- Looking for IceConnectionNumber in ICE - found
-- Found X11: /usr/lib/libX11.so
-- Looking for include file pthread.h
-- Looking for include file pthread.h - found
-- Looking for pthread_create
-- Looking for pthread_create - not found.
-- Looking for pthread_create in pthreads
-- Looking for pthread_create in pthreads - not found
-- Looking for pthread_create in pthread
-- Looking for pthread_create in pthread - found
-- Found Threads: TRUE  
-- Found OpenSSL: /usr/lib/libssl.so
-- Looking for _POSIX_TIMERS
-- Looking for _POSIX_TIMERS - found
-- Found Automoc4: /usr/bin/automoc4
-- Found Perl: /usr/bin/perl (found version "5.14.2")
-- Found Phonon: /usr/include
-- Performing Test _OFFT_IS_64BIT
-- Performing Test _OFFT_IS_64BIT - Success
-- Performing Test HAVE_FPIE_SUPPORT
-- Performing Test HAVE_FPIE_SUPPORT - Success
-- Performing Test __KDE_HAVE_W_OVERLOADED_VIRTUAL
-- Performing Test __KDE_HAVE_W_OVERLOADED_VIRTUAL - Success
-- Performing Test __KDE_HAVE_GCC_VISIBILITY
-- Performing Test __KDE_HAVE_GCC_VISIBILITY - Success
-- Found KDE 4.8 include dir: /usr/include
-- Found KDE 4.8 library dir: /usr/lib
-- Found the KDE4 kconfig_compiler preprocessor: /usr/bin/kconfig_compiler
-- Found automoc4: /usr/bin/automoc4
-- Found ImageMagick: /usr/lib/libMagick++.so (found version "6.7.6-8")
-- Found HD: /usr/lib/libhd.so
-- checking for module 'libqapt'
--   package 'libqapt' not found
-- Could NOT find QAPT  (missing:  QAPT_LIBRARY QAPT_INCLUDE_DIR)

-----------------------------------------------------------------------------
-- The following external packages were located on your system.
-- This installation will have the extra features provided by these packages.
-----------------------------------------------------------------------------
   * ImageMagick - Create splash images compatible with GRUB2
   * hwinfo - Retrieve list of resolutions valid in GRUB2

-----------------------------------------------------------------------------
-- The following OPTIONAL packages could NOT be located on your system.
-- Consider installing them to enable more features from this software.
-----------------------------------------------------------------------------
   * LibQApt  <https://projects.kde.org/projects/extragear/sysadmin/libqapt/>
     Remove unneeded old entries (qapt backend)
   * QPackageKit  <http://www.packagekit.org/>
     Remove unneeded old entries (qpackagekit backend)

-----------------------------------------------------------------------------

-- Looking for dgettext
-- Looking for dgettext - found
-- Found Gettext: built in libc
-- Configuring done
-- Generating done
-- Build files have been written to: /tmp/packerbuild-1000/grub2-editor/grub2-editor/src/kcm-grub2-0.5.5/build
Scanning dependencies of target kcm_grub2_automoc
Generating moc_convertDlg.cpp                                                                            
Generating moc_kcm_grub2.cpp                                                                            
Generating moc_installDlg.cpp                                                                            
[  0%] Built target kcm_grub2_automoc                                                                    
[  3%] Generating ui_convertDlg.h
[  6%] Generating ui_kcm_grub2.h                                                                        
[ 10%] Generating ui_installDlg.h                                                                        
Scanning dependencies of target kcm_grub2                                                                
[ 13%] Building CXX object src/CMakeFiles/kcm_grub2.dir/kcm_grub2_automoc.o                              
[ 16%] Building CXX object src/CMakeFiles/kcm_grub2.dir/kcm_grub2.o                                      
[ 20%] Building CXX object src/CMakeFiles/kcm_grub2.dir/installDlg.o                                    
[ 23%] Building CXX object src/CMakeFiles/kcm_grub2.dir/convertDlg.o                                    
In file included from /usr/include/ImageMagick/magick/MagickCore.h:63:0,                                
                 from /usr/include/ImageMagick/Magick++/Include.h:43,
                 from /usr/include/ImageMagick/Magick++.h:9,
                 from /tmp/packerbuild-1000/grub2-editor/grub2-editor/src/kcm-grub2-0.5.5/src/convertDlg.cpp:27:
/usr/include/ImageMagick/magick/magick-type.h:134:5: UYARI: "QuantumDepth" tanımlı değil [-Wundef]
Linking CXX shared module ../lib/kcm_grub2.so
[ 23%] Built target kcm_grub2                                                                            
Scanning dependencies of target actions for org.kde.kcontrol.kcmgrub2
[ 26%] Generating org.kde.kcontrol.kcmgrub2.policy                                                      
[ 26%] Built target actions for org.kde.kcontrol.kcmgrub2                                                
Scanning dependencies of target kcmgrub2helper_automoc
Generating moc_helper.cpp                                                                                
[ 26%] Built target kcmgrub2helper_automoc                                                              
Scanning dependencies of target kcmgrub2helper
[ 30%] Building CXX object src/helper/CMakeFiles/kcmgrub2helper.dir/kcmgrub2helper_automoc.o            
[ 33%] Building CXX object src/helper/CMakeFiles/kcmgrub2helper.dir/helper.o                            
Linking CXX executable kcmgrub2helper                                                                    
[ 33%] Built target kcmgrub2helper                                                                      
Scanning dependencies of target pofiles
[ 36%] Generating kcm-grub2.gmo                                                                          
[ 36%] Built target pofiles                                                                              
Scanning dependencies of target pofiles
[ 40%] Generating kcm-grub2.gmo                                                                          
[ 40%] Built target pofiles                                                                              
Scanning dependencies of target pofiles
[ 43%] Generating kcm-grub2.gmo                                                                          
[ 43%] Built target pofiles                                                                              
Scanning dependencies of target pofiles
[ 46%] Generating kcm-grub2.gmo                                                                          
[ 46%] Built target pofiles                                                                              
Scanning dependencies of target pofiles
[ 50%] Generating kcm-grub2.gmo                                                                          
[ 50%] Built target pofiles                                                                              
Scanning dependencies of target pofiles
[ 53%] Generating kcm-grub2.gmo                                                                          
[ 53%] Built target pofiles                                                                              
Scanning dependencies of target pofiles
[ 56%] Generating kcm-grub2.gmo                                                                          
[ 56%] Built target pofiles                                                                              
Scanning dependencies of target pofiles
[ 60%] Generating kcm-grub2.gmo                                                                          
[ 60%] Built target pofiles                                                                              
Scanning dependencies of target pofiles
[ 63%] Generating kcm-grub2.gmo                                                                          
[ 63%] Built target pofiles                                                                              
Scanning dependencies of target pofiles
[ 66%] Generating kcm-grub2.gmo                                                                          
[ 66%] Built target pofiles                                                                              
Scanning dependencies of target pofiles
[ 70%] Generating kcm-grub2.gmo                                                                          
[ 70%] Built target pofiles                                                                              
Scanning dependencies of target pofiles
[ 73%] Generating kcm-grub2.gmo                                                                          
[ 73%] Built target pofiles                                                                              
Scanning dependencies of target pofiles
[ 76%] Generating kcm-grub2.gmo                                                                          
[ 76%] Built target pofiles                                                                              
Scanning dependencies of target pofiles
[ 80%] Generating kcm-grub2.gmo                                                                          
[ 80%] Built target pofiles                                                                              
Scanning dependencies of target pofiles
[ 83%] Generating kcm-grub2.gmo                                                                          
[ 83%] Built target pofiles                                                                              
Scanning dependencies of target pofiles
[ 86%] Generating kcm-grub2.gmo                                                                          
[ 86%] Built target pofiles                                                                              
Scanning dependencies of target pofiles
[ 90%] Generating kcm-grub2.gmo                                                                          
[ 90%] Built target pofiles                                                                              
Scanning dependencies of target pofiles
[ 93%] Generating kcm-grub2.gmo                                                                          
[ 93%] Built target pofiles                                                                              
Scanning dependencies of target pofiles
[ 96%] Generating kcm-grub2.gmo                                                                          
[ 96%] Built target pofiles                                                                              
Scanning dependencies of target pofiles
[100%] Generating kcm-grub2.gmo                                                                          
[100%] Built target pofiles                                                                              
==> fakeroot ortamına giriliyor...
==> package() işlemine başlanıyor...
Generating moc_convertDlg.cpp
Generating moc_kcm_grub2.cpp                                                                            
Generating moc_installDlg.cpp                                                                            
[  0%] Built target kcm_grub2_automoc                                                                    
Scanning dependencies of target kcm_grub2
[  3%] Building CXX object src/CMakeFiles/kcm_grub2.dir/kcm_grub2_automoc.o                              
Linking CXX shared module ../lib/kcm_grub2.so                                                            
[ 23%] Built target kcm_grub2                                                                            
[ 26%] Built target actions for org.kde.kcontrol.kcmgrub2
Generating moc_helper.cpp
[ 26%] Built target kcmgrub2helper_automoc                                                              
Scanning dependencies of target kcmgrub2helper
[ 30%] Building CXX object src/helper/CMakeFiles/kcmgrub2helper.dir/kcmgrub2helper_automoc.o            
Linking CXX executable kcmgrub2helper                                                                    
[ 33%] Built target kcmgrub2helper                                                                      
[ 36%] Built target pofiles
[ 40%] Built target pofiles
[ 43%] Built target pofiles
[ 46%] Built target pofiles
[ 50%] Built target pofiles
[ 53%] Built target pofiles
[ 56%] Built target pofiles
[ 60%] Built target pofiles
[ 63%] Built target pofiles
[ 66%] Built target pofiles
[ 70%] Built target pofiles
[ 73%] Built target pofiles
[ 76%] Built target pofiles
[ 80%] Built target pofiles
[ 83%] Built target pofiles
[ 86%] Built target pofiles
[ 90%] Built target pofiles
[ 93%] Built target pofiles
[ 96%] Built target pofiles
[100%] Built target pofiles
Install the project...
-- Install configuration: "Release"                                                                      
-- Installing: /tmp/packerbuild-1000/grub2-editor/grub2-editor/pkg/usr/share/kde4/services/kcm_grub2.desktop
-- Installing: /tmp/packerbuild-1000/grub2-editor/grub2-editor/pkg/usr/lib/kde4/kcm_grub2.so
-- Installing: /tmp/packerbuild-1000/grub2-editor/grub2-editor/pkg/usr/lib/kde4/libexec/kcmgrub2helper
-- Installing: /tmp/packerbuild-1000/grub2-editor/grub2-editor/pkg/etc/dbus-1/system.d/org.kde.kcontrol.kcmgrub2.conf
-- Installing: /tmp/packerbuild-1000/grub2-editor/grub2-editor/pkg/usr/share/dbus-1/system-services/org.kde.kcontrol.kcmgrub2.service
-- Installing: /tmp/packerbuild-1000/grub2-editor/grub2-editor/pkg/usr/share/polkit-1/actions/org.kde.kcontrol.kcmgrub2.policy
-- Installing: /tmp/packerbuild-1000/grub2-editor/grub2-editor/pkg/usr/share/locale/ca/LC_MESSAGES/kcm-grub2.mo
-- Installing: /tmp/packerbuild-1000/grub2-editor/grub2-editor/pkg/usr/share/locale/cs/LC_MESSAGES/kcm-grub2.mo
-- Installing: /tmp/packerbuild-1000/grub2-editor/grub2-editor/pkg/usr/share/locale/da/LC_MESSAGES/kcm-grub2.mo
-- Installing: /tmp/packerbuild-1000/grub2-editor/grub2-editor/pkg/usr/share/locale/de/LC_MESSAGES/kcm-grub2.mo
-- Installing: /tmp/packerbuild-1000/grub2-editor/grub2-editor/pkg/usr/share/locale/el/LC_MESSAGES/kcm-grub2.mo
-- Installing: /tmp/packerbuild-1000/grub2-editor/grub2-editor/pkg/usr/share/locale/es/LC_MESSAGES/kcm-grub2.mo
-- Installing: /tmp/packerbuild-1000/grub2-editor/grub2-editor/pkg/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kcm-grub2.mo
-- Installing: /tmp/packerbuild-1000/grub2-editor/grub2-editor/pkg/usr/share/locale/fr/LC_MESSAGES/kcm-grub2.mo
-- Installing: /tmp/packerbuild-1000/grub2-editor/grub2-editor/pkg/usr/share/locale/ga/LC_MESSAGES/kcm-grub2.mo
-- Installing: /tmp/packerbuild-1000/grub2-editor/grub2-editor/pkg/usr/share/locale/hu/LC_MESSAGES/kcm-grub2.mo
-- Installing: /tmp/packerbuild-1000/grub2-editor/grub2-editor/pkg/usr/share/locale/lt/LC_MESSAGES/kcm-grub2.mo
-- Installing: /tmp/packerbuild-1000/grub2-editor/grub2-editor/pkg/usr/share/locale/nl/LC_MESSAGES/kcm-grub2.mo
-- Installing: /tmp/packerbuild-1000/grub2-editor/grub2-editor/pkg/usr/share/locale/pa/LC_MESSAGES/kcm-grub2.mo
-- Installing: /tmp/packerbuild-1000/grub2-editor/grub2-editor/pkg/usr/share/locale/pl/LC_MESSAGES/kcm-grub2.mo
-- Installing: /tmp/packerbuild-1000/grub2-editor/grub2-editor/pkg/usr/share/locale/pt/LC_MESSAGES/kcm-grub2.mo
-- Installing: /tmp/packerbuild-1000/grub2-editor/grub2-editor/pkg/usr/share/locale/pt_BR/LC_MESSAGES/kcm-grub2.mo
-- Installing: /tmp/packerbuild-1000/grub2-editor/grub2-editor/pkg/usr/share/locale/ru/LC_MESSAGES/kcm-grub2.mo
-- Installing: /tmp/packerbuild-1000/grub2-editor/grub2-editor/pkg/usr/share/locale/sv/LC_MESSAGES/kcm-grub2.mo
-- Installing: /tmp/packerbuild-1000/grub2-editor/grub2-editor/pkg/usr/share/locale/uk/LC_MESSAGES/kcm-grub2.mo
-- Installing: /tmp/packerbuild-1000/grub2-editor/grub2-editor/pkg/usr/share/locale/zh_TW/LC_MESSAGES/kcm-grub2.mo
==> Kurulum düzenleniyor...
  -> İstenmeyen dosyalar kaldırılıyor...
  -> Kılavuz ve bilgi sayfaları sıkıştırılıyor...
  -> İkilik dosyalardan ve kütüphanelerden gereksiz ayıklama sembolleri ayıklanıyor...
==> Paket oluşturuluyor...
  -> .PKGINFO dosyası üretiliyor...
  -> Paket sıkıştırılıyor...
==> fakeroot ortamından çıkılıyor.
==> grub2-editor 0.5.5-1 (Cts May 26 13:26:37 EEST 2012) paketinin derlenmesi tamamlandı
paketler yükleniyor...
paket bağımlılıkları çözümleniyor...
varsa paketler arası çakışmalara bakılıyor...

Hedefler (1): grub2-editor-0.5.5-1

Toplam Kaplayacağı Alan:   0,66 MiB

Kuruluma onay veriyor musunuz? [E/h] e
(1/1) paket bütünlüğü kontrol ediliyor                          [##################################] 100%
(1/1) paket dosyaları yükleniyor                                [##################################] 100%
(1/1) dosya çakışmaları kontrol ediliyor                        [##################################] 100%
(1/1) disk alanı kontrol ediliyor                               [##################################] 100%
(1/1) yükleniyor grub2-editor                                   [##################################] 100%
[yfdogan@bridge ~]$
« Son Düzenleme: 01 Ocak 1970 - 02:00:00 Gönderen: Guest »

Çevrimdışı hsngrms

 • İleti: 1.707
 • Karma: +0/-0
Re: AUR ile kolay kurulum için
« Yanıtla #1 : 26 Mayıs 2012 - 18:53:33 »
Ben packer kurduktan sonra packer'ı metin editörü ile açıp içerisine şu satırı ekliyorum;
Kod: [Seç]
EDITOR="nano"

Böylece yanlışlıkla veya bilerek düzenle dersem Vi karşıma çıkmıyor, nanoyu bildiğim için PKGBUILD dosyasını bozmadan kapatabiliyor ve kuruluma devam ediyorum.
« Son Düzenleme: 01 Ocak 1970 - 02:00:00 Gönderen: Guest »

Çevrimdışı ♡ YFDogan ♡ Unutmayacağız

 • Newbie
 • *
 • İleti: 467
 • Karma: +0/-0
Re: AUR ile kolay kurulum için
« Yanıtla #2 : 12 Eylül 2012 - 21:28:12 »
'Meric' kullanırken de 'edit'  sorularına cevap vermenize gerek kalmaksızın kurulum yapabilmek için 'bash.bashrc' dosyasını aşağıdaki gibi düzenleyebiirsiniz.


Kod: [Seç]
Kod:
#
# /etc/bash.bashrc
#

# If not running interactively, don't do anything
[[ $- != *i* ]] && return

PS1='[u@h W]$ '
PS2='> '
PS3='> '
PS4='+ '

case ${TERM} in
  xterm*|rxvt*|Eterm|aterm|kterm|gnome*)
    PROMPT_COMMAND=${PROMPT_COMMAND:+$PROMPT_COMMAND; }'printf "33]0;%s@%s:%s07" "${USER}" "${HOSTN$

    ;;
  screen)
    PROMPT_COMMAND=${PROMPT_COMMAND:+$PROMPT_COMMAND; }'printf "33_%s@%s:%s33\" "${USER}" "${HOSTN$
    ;;
esac

[ -r /usr/share/bash-completion/bash_completion   ] && . /usr/share/bash-completion/bash_completion

alias packer='packer --noedit'
alias meric='meric --noedit'
« Son Düzenleme: 01 Ocak 1970 - 02:00:00 Gönderen: Guest »

Çevrimdışı boraalper4

 • İleti: 65
 • Karma: +0/-0
Re: AUR ile kolay kurulum için
« Yanıtla #3 : 12 Eylül 2012 - 21:34:19 »
Alıntı yapılan: "hsngrms"
Ben packer kurduktan sonra packer'ı metin editörü ile açıp içerisine şu satırı ekliyorum;
Kod: [Seç]
EDITOR="nano"

Böylece yanlışlıkla veya bilerek düzenle dersem Vi karşıma çıkmıyor, nanoyu bildiğim için PKGBUILD dosyasını bozmadan kapatabiliyor ve kuruluma devam ediyorum.

ESC'ye bastıktan sonra :q! yazınca çıkabiliyorsun. Eskiden bilgisayarı kapatıp açardım. :D Aklınızda bulunsun.  :)
« Son Düzenleme: 01 Ocak 1970 - 02:00:00 Gönderen: Guest »

Çevrimdışı hsngrms

 • İleti: 1.707
 • Karma: +0/-0
Re: AUR ile kolay kurulum için
« Yanıtla #4 : 13 Eylül 2012 - 02:13:12 »
Hiç uğraşamam vi ile :D Editor olarak nano'yu ayarlıyorum, bazen PKGBUILD düzenlemem gerekiyor yani sadece çıkış işlemimi bilmek yetmiyor maalesef. :)Aynısı Meriç içinde geçerli, /usr/bin/meric dosyasını metin editörü ile açın içerisinde şunu aratın:
Kod: [Seç]
EDITOR:-vi

Bulduğunuzda vi yerine nano yazın kaydedip kapatın. Hepsi bu kadar.Başlığı konuya uygun olarak düzenledim.
« Son Düzenleme: 01 Ocak 1970 - 02:00:00 Gönderen: Guest »

Çevrimdışı decent

 • Administrator
 • *****
 • İleti: 1.092
 • Karma: +0/-0
  • ARCHER KIM
 • Dağıtım: Arch Linux <:> Ubuntu
 • Sürüm: *
 • Ekran Kartı: Nvidia / ATI
Re: Packer ve Meric'in PKGBUILD düzenleme özelliğini iptal e
« Yanıtla #5 : 13 Eylül 2012 - 02:38:20 »
Alternatif olarak ~/.bashrc dosyasına aşağıdaki satırı ekleyebiliriz:
Kod: [Seç]
export EDITOR=nano
« Son Düzenleme: 01 Ocak 1970 - 02:00:00 Gönderen: Guest »

Çevrimdışı tarakbumba

 • Newbie
 • *
 • İleti: 252
 • Karma: +0/-0
Re: Packer ve Meric'in PKGBUILD düzenleme özelliğini iptal e
« Yanıtla #6 : 18 Şubat 2013 - 00:04:33 »
Meriç için bu kadar uğraşmanıza gerek yok. /etc/meric.conf dosyasını ~/.config/meric/meric.conf olarak kopyalayın ve içinde mevcut seçenekleri ayarlayın.
« Son Düzenleme: 01 Ocak 1970 - 02:00:00 Gönderen: Guest »