Arch Linux Türkiye Forum

Gönderen Konu: Bumblebee  (Okunma sayısı 578 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı cumali

 • Administrator
 • *****
 • İleti: 2.228
 • Karma: +1/-0
Bumblebee
« : 31 Mart 2012 - 12:44:47 »
Çevirisi yapılması gereken wiki sayfası: https://wiki.archlinux.org/index.php/Bumblebee
« Son Düzenleme: 01 Ocak 1970 - 02:00:00 Gönderen: cumali »

Çevrimdışı ♡ YFDogan ♡ Unutmayacağız

 • Newbie
 • *
 • İleti: 467
 • Karma: +0/-0
Cvp: Bumblebee
« Yanıtla #1 : 31 Mart 2012 - 16:05:33 »
Kod: [Seç]
From Bumblebee's FAQ:
Bumblebee is a effort to make Nvidia Optimus enabled laptops work in GNU/Linux systems. Such feature involves two graphics cards with two different power consumption profiles plugged in a layered way sharing a single framebuffer.

Bumblebee, GNU/Linux sistemlerde, Nvidia Optimus teknolojili diz üstü bilgisayarlarda verim alabilmek için geliştirilen bir çalışmadır. Farklı güç profilleri gerektiren grafiksel kartları kademeli olarak kullanmak üzere geliştirilmiş bir video çıkış birimi (framebuffer) dir.
Konu başlıkları
 [gizle] 
1 Bumblebee: Optimus for Linux  
2 Installation            
2.1 Installing Bumblebee with Intel / NVidia
2.2 Installing Bumblebee with Intel / Nouveau
3 Start Bumblebee
4 Usage
5 Configuration
5.1 Optimizing Speed
5.2 Power Management
5.3 Multiple monitors
6 Troubleshooting
6.1 [VGL] ERROR: Could not open display :8
6.2 [ERROR]Cannot access secondary GPU
6.3 Video tearing
7 Important Links

1- Bumblebee : Linux için Optimus
2- Kurulum
2.1 İntel/Nvidia Bumblebee Kurulumu
2.2 İntel/Nouveau Bumblebee Kurulumu
3- Bumblebee Başlatma
4- Kullanımı
5-Yapılandırma
5.1 Hız Ayarları
5.2 Güç Yönetimi
5.3 Çoklu Ekranlar
6- Sorun Giderme
6.1 [VGL] ERROR: Could not open display :8
6.2 [ERROR]Cannot access secondary GPU
6.3 Video tearing
7- Önemli Bağlantılar
[düzenle]Bumblebee: Optimus for Linux

Optimus Technology is an hybrid graphics implementation without a hardware multiplexer. The integrated GPU manages the display while the dedicated GPU manages the most demanding rendering and ships the work to the integrated GPU to be displayed. When the laptop is running on battery supply, the dedicated GPU is turned off to save power and prolong the battery life.

Optimus Teknolojisi, donanım çoklayıcısı olmaksızın , melez grafik kartlarını kullanıdıran bir grafik uygulamasıdır. GPU, sisteme entegre olan ekran kartlarını yönetir ve doğru yapılandırma ile dizüstü bilgisayarlarda güç tasarrufu sağlar ve pil ömrünü uzatır.
Bumblebee is a software implementation based on VirtualGL and a kernel driver to be able to use the dedicated GPU, which is not physically connected to the screen.
Bumblebee, VirtualGL temeline dayalı bir yazılım uygulaması olup, fiziksel ekrana bağlı kalmadan özel GPU ayarlarını kullanabilmek için geliştirilmiş bir çekirdek sürücüsüdür.

Bumblebee tries to mimic the Optimus technology behavior; using the dedicated GPU for rendering when needed and power it down when not in use. The present releases only support rendering on-demand, power-management is a work in progress.

Bumblebee, Optimus teknolojisinin davranış şeklini taklit ederek, gereksinim anında özel GPU ayarlarını devreye sokarak güç tasarrufu sağlar. Güncel sürümleri ile sadece verimli güç kullanım talebine cevap verme desteğini devam ettiren bir gelişim sürecindedir.
The Nvidia dedicated card is managed as a separate X server connected to a "fake" screen (the screen is configured but not used). The second server is called using VirtualGL as if it were a remote server. That said, you will need a series of steps to set-up the kernel driver, the X server and a daemon.

Nvida ya özel kart, sahte bir ekran kartı olarak ayrı bir X sunucusu tarafından yönetilmektedir ( ekran yapılandırılmıştır ancak kullanılmaz). Bu X sunucusu , VirtualGL  kullanan uzak sunucu olarak adlandırılır. Yani, ihtiyacınız olan, sırayla , çekirdek sürücüsü, X sunucusu ve daemons ( cin ) kurulumudur.

Warning: Bumblebee is still under heavy development! But your help is very welcome.
Dikkat: Bumblebee halen geliştirilme sürecindedir ve geri bildirimleriniz her zaman gelişime destek niteliğindedir.

Installation
 Kurulum

Before installing Bumblebee check your BIOS and activate Optimus (shareable graphics), if possible (BIOS doesn't have to provide this option), and install the intel driver for the secondary on board graphics card.

Bumblebee kurulumundan önce BİOS ayarlarınızdan Optimus ( paylaşılabilir ekran kartları) u etkinleştirmelisiniz. Mümkün ise (BİOS size bu özelliği sağlamayabilir) İntel sürücülerini, ikincil tümleşik ekran kartı olarak kurabilirsiniz.

Note: If you want to run a 32-bit application on a 64-bit system you must install lib32-virtualgl and proper lib32-* libraries.

Not: Eğer 64 Bit sistem üzerinde 32 Bit uygulamaları çalıştırmak istiyorsanız l lib32-virtualgl yüklemeli ve lib32-* kütüphanelerini düzenlemelisiniz.


Installing Bumblebee with Intel / NVidia
İntel/Nvidia ile Bumblebee Kurulumu

Install bumblebee from AUR, and then install the special nvidia packages nvidia-bumblebee and nvidia-utils-bumblebee for bumblebee:
Aur deposundan bumblebee ve Nvida' ya özel nvidia-bumblebee ve nvidia-utils-bumblebee yükleyiniz.
 
Warning: Don't install the original nvidia-utils for Bumblebee - it will break your system !
Dikkat:Bumblebee için orijinal nvida-utils yüklemeyiniz. Bu sisteminizi kırar.


It is secure now to install the nvidia driver:
Şimdi güvenle nvidia sürücüleri yüklenebilir:
# pacman -S nvidia
Note: You can install dkms-nvidia from AUR instead of nvidia if you need it.
No: İhtiyacınıza göre  nvidia paketi yerine dkms-nvidia paketini AUR dan yükleyebilirsiniz.

Note: If you like bumblebee to turn off the NVidia card automatically after usage,
use bbswitch from AUR. See below.
Not: Eğer bumblebee, kullanımdan sonra otomatik olarak Nvida ekran kartını kapatsın istiyorsanız bbswitch kullanabilirsiniz. Bakınız aşağıda.

Installing Bumblebee with Intel / Nouveau
 İntel/Nouveau ile Bumblebee kurulumu

Install nouveau and required packages first:
Önce nouveau ve gerekli paketleri kurunuz:

# pacman -S xf86-video-nouveau nouveau-dri mesa
xf86-video-nouveau experimental 3D acceleration driver
nouveau-dri Mesa classic DRI + Gallium3D drivers
mesa Mesa 3-D graphics libraries

Now Install bumblebee from AUR:
Şimdi AUR dan bumblebee kurunuz:

Note: If you like bumblebee to turn off the NVidia card automatically after usage,
use bbswitch from AUR. See below.
Not: Eğer bumblebee, kullanımdan sonra otomatik olarak Nvida ekran kartını kapatsın istiyorsanız bbswitch kullanabilirsiniz. Bakınız aşağıda.


Start Bumblebee
 Bumblebee Çalıştırma

In order to use it is necessary add yourself (and other users) at Bumblebee group:
Bumblebee kullanailmek için kendinizi (ve diğer kullanıcıları) bumblebee grubuna eklemeniz gereklidir:
# usermod -a -G bumblebee $USER

where $USER is the login name of the user to be added. Then log off and on again to apply the group changes.
Gruba kullanıcı adınızı ekledikten sonra çıkış yaparak yeniden giriş yapınız ve yaptığınız değişikliği onaylayınız.

To start bumblebee automatically add it to your DAEMONS array in /etc/rc.conf
Bumblebee nin  otomatik çalışması için /etc/rc.conf dosyasındaki DAEMONS satırına eklenmesi gereklidir:

DAEMONS=(... @bumblebeed)
Finished - reboot system and use the shell program optirun for Optimus Nvidia rendering !
Bitti. Sisteminizi yeniden başlatın ve shell kullanarak optirun çalıştırın.
Usage
Kullanım

The command line programm optirun shipped with bumblebee is your best friend for running applications on your Optimus Nvidia card.

Optimus Nvidia kartı uygulamalarında bumblebee kullanımı için komut satırı ile optirun sizin en iyi arkadaşınızdır.

Test Bumblebee if it works with your Optimus system:
Bumblee nin Optimus sistemde çalışmasını test ediniz:
$ optirun glxgears
If it succeeds and the terminal you are running from mentions something about your Nvidia - Gratulation - Optimus with Bumblebee is working!
Eğer başarılı ise ekranınızda dönen çarkları göreceksiniz. Tebrikler. Bumblebee çalışıyor.

General Usage:
Genel Kullanım:
$ optirun [options] <application> [application-parameters]
Some Examples:
Bazı örnekler:
Start Firefox accelerated with Optimus:
Firefox u Optimus ile çalıştırmak:
$ optirun firefox
Start Windows applications with Optimus:
Windows uygulamasını Optimus ile çalıştırmak:
$ optirun wine <windows application>.exe
Use Nvidia Settings with Optimus:
Nvidia ayarlarını Optimus ile kullanmak:
$ optirun nvidia-settings -c :8
For a list of options for optirun run:
optirun seçeneklerininin listelenmesi:
$ optirun --help
Configuration
Ayarlamalar:

You can configure the behaviour of Bumblebee to fit your needs. Fine tuning like speed optimization, power managment and other stuff can be configured
İhtiyaçlarınıza göre bumblebee davranışını ayarlayabilirsiniz. Hız optimizasyonu, güç yönetimi gibi ince ayarlamalar seçiminiz dahilindedir:

/etc/bumblebee/bumblebee.conf

Optimizing Speed
Hız Optimizasyonu

Bumblebee renders frames for your Optimus NVIDIA card in a invisible X Server with VirtualGL and transports them back to your visible X Server.
Bumblebee, Nvidia Optimus için ,görünmez X sunucusu ile VirtualGL arasında bir çerçeve oluşturur ve görünür X sunucunuza taşır.
Frames will be compressed before they are transported - this saves bandwith and can be used for speedup optimization of bumblebee:
 Taşıma işleminden önce oluşturulan çerçeve sıkıştırılarak band genişliğinizi korur hız optimizasyonu sağlar.

To use an other compression method for a single application:
Tek uygulamalarda sıkıştırmak için kullanılacak diğer bir yöntem
$ optirun -c <compress-method> application
The method of compres will affect performance in the GPU/GPU usage. Compressed methods (such as jpeg) will load the CPU the most but will load GPU the minimum necessary; uncompressed methods loads the most on GPU and the CPU will have the minimum load possible.

Sıkıştırma yöntemleri kullanımında GPU/CPU performansı etkileyecektir. Jpeg gibi sıkıştırma yöntemleri maximum CPU gerektirirken GPU minimum gereksinimde yükleme yapacaktır. Açma yöntemlerinde de GPU üzerine maximum yük binerken CPU bunu minimum seviyede tutacaktır.Compressed Methods are: jpeg, rgb, yuv
Sıkıştırma Yöntemleri : jpeg ,rgb, yuv

Uncompressed Methods are: proxy, xv
Açma Yöntemleri : proxy, xv

To use a standard compression for all applications set the VGLTransport to <compress-method> in /etc/bumblebee/bumblebee.conf
Bütün uygulamalar için standart bir sıkıştırma kullanmak için VGL Transport özelliğini bumblebee ayarlarına eklemelisiniz:

/etc/bumblebee/bumblebee.conf
...
[optirun]
VGLTransport=proxy
...
Note: CPU frequency scaling will affect directly on render performance
Not: CPU Frekans ölçeüsü performansı doğrudan etkileyecektir.

Power Management
Güç Yönetimi

The goal of power management feature is to turnoff the Nvidia card when it is not used by bumblebee anymore.
Güç yönetimi. Bumblebee tarafından artık kullanılmayacak olan Nvidia kartını kapatır.

To enable power managment for bumblebee install bbswitch from AUR.
Bumblebee ile güç yönetimini etkinleştirmek için AUR dan bbswitch kurulur,

Warning: Make sure the secondary Xorg server is stopped when not in use !
Dikkat: İkincil X sürücüsünün kullanılmadığı zaman kapalı olduğuna emin olun.

Set the PMMethod to bbswitch in the driver section of /etc/bumblebee/bumblebee.conf:
/etc/bumblebee/bumblebee.conf ayar sosyasına bbswitch için PMmethod ekleyiniz:
/etc/bumblebee/bumblebee.conf
[bumblebeed]
KeepUnusedXServer=false
...
[driver-nvidia]
PMMethod=bbswitch
...
[driver-nouveau]
PMMethod=bbswitch
...
Just restart bumblebee daemon to activate power managment:
Güç yönetimini etkinleştirmek için bumblebee cin ini yeniden çalıştırınız:
# rc.d restart bumblebeed
Multiple monitors
You can set up multiple monitors with xorg.conf. Set them to use the Intel card, but Bumblebee can still use the NVIDIA card. One example configuration is below for two identical screens with 1080p resolution and using the HDMI out.
Birden fazla monitörü xorg.conf ayarlarınızda tanımlayabilirsiniz. Ayarlarınızı İntel Kartı için yapınız. Bumblebee Nvida Kartınızı kullanacaktır. Örnekolarak 1080 p çözünürlük ve HDMI çıkışı kullanan iki ekran için bir yapılandırmayı  aşağıda görebilirsiniz:


/etc/X11/xorg.conf
Section "Screen"
    Identifier     "Screen0"
    Device         "intelgpu0"
    Monitor        "Monitor0"
    DefaultDepth    24
    Option         "TwinView" "0"
    SubSection "Display"
        Depth          24
        Modes          "1980x1080_60.00"
    EndSubSection
EndSection

Section "Screen"
    Identifier     "Screen1"
    Device         "intelgpu1"
    Monitor        "Monitor1"
    DefaultDepth   24
    Option         "TwinView" "0"
    SubSection "Display"
        Depth          24
        Modes          "1980x1080_60.00"
    EndSubSection
EndSection

Section "Monitor"
    Identifier     "Monitor0"
    Option         "Enable" "true"
EndSection

Section "Monitor"
    Identifier     "Monitor1"
    Option         "Enable" "true"
EndSection

Section "Device"
    Identifier     "intelgpu0"
    Driver         "intel"
    Option         "XvMC" "true"
    Option         "UseEvents" "true"
    Option         "AccelMethod" "UXA"
    BusID          "PCI:0:2:0"
EndSection

Section "Device"
    Identifier     "intelgpu1"
    Driver         "intel"
    Option         "XvMC" "true"
    Option         "UseEvents" "true"
    Option         "AccelMethod" "UXA"
    BusID          "PCI:0:2:0"
EndSection
You need to probably change the BusID:
Muhtemelen BusID değiştirmeniz gerekebilir:

$ lspci | grep VGA
00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation 2nd Generation Core Processor Family Integrated Graphics Controller (rev 09)
The BusID is 0:2:0
Troubleshooting
Sorun Çözme

Note: Please report bugs at Bumblebee-Project's GitHub tracker as described in its Wiki.
Not: Lütfen aldığınız hataları Bumblebee-Project's Github ' a Wiki üzerinden bildiriniz.

[VGL] ERROR: Could not open display :8

There is a known problem with some wine applications that fork and kill the parent process without keeping track of it (for example the free to play online game "Runes of Magic")
Bazı Wine uygulamalarında bilinen bir sorun, hata izi bırakmasızın uygulamanın kapanmasıdır. (Örn:  Özgür çevrim içi bir oyun olan Runes Of Magic)

A workaround for this problem is:
Bu sorun için geçici bir çözüm :
$ optirun bash
$ optirun wine <windows program>.exe
[ERROR]Cannot access secondary GPU

In some instances, running optirun will return:
Bazı durumlarda optirun çalışmasını yenileyecektir:

[ERROR]Cannot access secondary GPU - error: [XORG] (EE) No devices detected. 

[ERROR]Aborting because fallback start is disabled.

In this case, you will need to move the file /etc/X11/xorg.conf.d/20-intel.conf to somewhere else. Restart the bumblebeed daemon, and it should work. Credit for this goes to Lekensteyn on #bumblebee at freenode.net
Bu durumda /etc/X11/xorg.conf.d/20-intel.conf dosyasını herhangi bir yere taşımanız gerekir. Bumblebeed cin ini yeniden çalıştırın ve düzelecektir.Bununla ilgili bilgilendirme  Freenode sunucusu üzerindeki bumblebee kanalında  Lekensteyn e yapılabilir.


Video tearing
Video tearing is a somewhat common problem on Bumblebee. To fix it, you need to enable vsync. It should be enabled by default on the Intel card, but verify that from Xorg logs. To check whether or not it is enabled for nvidia, run
Videolar üzerinde yırtılma , Bumblebee üzerinde bilinen yaygın bir sorundur.  Bunu düzeltmek için vsync etkinleştirilmelidir.İntel üzerinde bu varsayılan olarak etkindir ancak Xorg.log dosyasından doğrulamak gerekir. Nvidia için etkin olup olmadığını kontrol etmek için:


$ optirun nvidia-settings -c :8
X Server XVideo Settings -> Sync to VBlank and OpenGL Settings -> Sync to VBlank should both be enabled. The Intel card has in general less tearing, so use it for video playback. Especially use VA-API for video decoding (e.g. mplayer-vaapi and with -vsync parameter).
X Server XVideo Settings -> Sync to VBlank
OpenGL Settings -> Sync to VBlank  
Her ikisi de etkin olmalıdır.  İntel kart ile yırtılmalar genelde az olmaktadır, Video için İntel kullanmalısınız. Özellikle video çözme için VA-API kullanınız (Örn:mplayer-vaapi ve -vsync parametresi ile)

Refer to the Intel article on how to fix tearing on the Intel card.
İntel kartta yırtılmanın nasıl giderileceğine dair geniş bilgi için İntel Makalesi ni okuyun.
If it is still not fixed, try to disable compositing from your desktop environment. Try also disabling triple buffering.
Hala çözüm bulamadıysanız, bileşiklik kipini ve 3 boyutluluk desteğini etkinleştirmeyin.


[düzenle]Important Links
Bumblebee Project repository
Bumblebee Project Wiki
Bumblebee Project bbswitch repository
Join us at #bumblebee at freenode.net
[/s]
« Son Düzenleme: 01 Ocak 1970 - 02:00:00 Gönderen: cumali »

Çevrimdışı cumali

 • Administrator
 • *****
 • İleti: 2.228
 • Karma: +1/-0
RE: Bumblebee
« Yanıtla #2 : 31 Mart 2012 - 16:40:53 »
Çeviri için teşekkür ederim @YFDogan:)Ek: Konu wiki taslaklar bölümüne eklenmiştir.
« Son Düzenleme: 01 Ocak 1970 - 02:00:00 Gönderen: cumali »

Çevrimdışı tarakbumba

 • Newbie
 • *
 • İleti: 252
 • Karma: +0/-0
« Son Düzenleme: 01 Ocak 1970 - 02:00:00 Gönderen: Anonymous »

Çevrimdışı ♡ YFDogan ♡ Unutmayacağız

 • Newbie
 • *
 • İleti: 467
 • Karma: +0/-0
Cvp: Bumblebee
« Yanıtla #4 : 06 Nisan 2012 - 18:36:24 »
Alıntı yapılan: "tarakbumba"

http://archtr.org/drupal/belgeler/donanim/ekran-kartlari/nvidia/bumblebee


Bunu bir kontrol edebilirmisiniz. Çeviri eksik aktarılmış sanırım drupal e?
« Son Düzenleme: 01 Ocak 1970 - 02:00:00 Gönderen: Anonymous »

Çevrimdışı cumali

 • Administrator
 • *****
 • İleti: 2.228
 • Karma: +1/-0
RE: Bumblebee
« Yanıtla #5 : 06 Nisan 2012 - 19:32:05 »
Evet, sanırım ufak bir hatam olmuş. Bir satırı gözden kaçırmışım. " Bumblebee paket kurulumu ( Aur ) " eklenmemiş. Gerekli düzenleme yapıldı. @tarakbumba, burdakitaslağı drupalde ilgili bölüme aktarabilirmisin?  Kopyala yapıştır. Ben düzeltmeyi denedim ancak kodlar geniş ve hatalı göründügünden vazgeçtim.
« Son Düzenleme: 01 Ocak 1970 - 02:00:00 Gönderen: Anonymous »