*
Arch Linux Türkiye Forum


Hoşgeldiniz Ziyaretçi. Lütfen giriş yapın veya kayıt olun.

Kullanıcı adınızı, şifrenizi ve aktif kalma süresini giriniz

[Çözüldü] Conky-Colors HD, Network ve Weather Sorunu 626

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Newbie İleti: 45 I am not an animal, i am a human being! *
[Çözüldü] Conky-Colors HD, Network ve Weather Sorunu
« : 22 Nisan 2018 - 14:39:28 »
Merhaba arkadaşlar forumda aynı programla ilgili ikinci bir konu açmak istemezdim ama İngilizce seviyem sınırlı olduğu için iki gündür video ve yabancı forumlara bakmama rağmen bir çözüm bulamadım. Aslını sorarsanız yazılıma genel olarak hakim oldum ve bir sürü şey ekledim, "conky-colors --help" menüzünde yazılanları tek tek uyguladıktan sonra çok zor olmadığını gördüm ama 3 adet sorunum var;

Birincisi, program "/home/johnmerrick/.conkycolors" dizinindeki conkyrc dosyası ile çalışıyor. Program buradan çalışınca HD bölümünde diskin derecesi yazmıyor fakat conkyrc dosyasını sudo yazarak "/root/.conkycolors" dizininde oluşturursak o zaman derece aktif oluyor ve gösteriyor fakat bu sefer de bilgisayar açılışında autostart olarak çalışmıyor, terminalden sürekli root olarak girip manuel olarak çalıştırmam gerekiyor.

İkinci bir sorun ise, Network bağlantısını bir türlü görmüyor,  "conky-colors --help" bölümünde yazanları aynen uyguladım conkyrc oluştururken "--network --eth=0" komutlarını girdim fakat bir türlü işe yaramıyor. 

Son olaraksa, Weather bölümünde de aynı şekilde "conky-colors --help" bölümünde yazılanları uyguladım Ankara'nın Area ID'sini girdim ( "--weather=TUXX0408" şeklinde) fakat ne yazık ki yine gerekli değerleri ne grafiksel olarak ne de metin şeklinde göstermiyor.

Daha anlaşılır olması açısından "conky-colors --help" içerisinde yazan bilgiler;
Kod: [Seç]
[johnmerrick@ArchLinuxOpenbox ~]$ conky-colors --help

./conky-colors <options>

options:
-------------- LANGUAGES --------------
--lang=<language> - Set default language
Languages: bg|de|el|en*|et|fr|it|pl|pt|ru|es|uk
-------------- THEMES --------------
--theme=<theme> - Set default theme color
Themes: brave|carbonite|dust|human*|noble|tribute|wine|wise|
        ambiance|radiance|elementary|
        cyan|blue|orange|red|green|purple|black|white|
        custom
Work only with --theme=custom
--default-color=<value>
--color0=<value>
--color1=<value>
--color2=<value>
--color3=<value>
--dark - Set Dark Brightness
-------------- DEFAULT MODE --------------
--<logo> - Replace computer icon for distro Logo
Logos: ubuntu|fedora|opensuse|debian|arch|gentoo|pardus|xfce|gnome
--cpu=<number> - Set number of cpu cores
--cputemp - Enable CPU temperature
--swap - Enable SWAP
--battery - Enable battery
--battery-value=<number> - Change battery device number </proc/acpi/battery>
--updates - Show updates for Debian/Ubuntu
--proc=<number> - Enable processes [Max = 10]
--clock=<default|modern|digital|off>
--nodata - disable Data
--calendar - Enable calendar
--calendarm - Enable calendar with monday as first day
--calendarzim - Enable calendar with Zim support
--nvidia - Enable nvidia gpu
--task - Enable Task [type "ct help" in terminal for info]
--hd=<default|meerkat|mix|simple> - Enable HD
--hdtemp1=<device> - Enable HD temperature [Ex: --hdtemp1=sda]
--hdtemp2=<device> - Enable HD temperature [Ex: --hdtemp2=sdb]
--hdtemp3=<device> - Enable HD temperature [Ex: --hdtemp3=sdc]
--hdtemp4=<device> - Enable HD temperature [Ex: --hdtemp4=sdd]
--photo - Enable Photo
--photord - Enable Photo in random mode
--mpd - Enable MPD
--banshee=<default|cd|case|glassy|vinyl|oldvinyl|simple>
--clementine=<default|cd|case|glassy|vinyl|oldvinyl|simple>
--rhythmbox=<default|cd|case|glassy|vinyl|oldvinyl|simple>
--covergloobus - Enable CoverGloobus
--gmail - Enable gmail notify
--user=<username> - Type your username
--passwd=<password> - Type your password
--network - Enable network
--eth=<number> - Change ethernet device [Default=0]
--wlan=<number> - Change wireless device [Default=0]
--ppp=<number> - Change 3g modem device [Default=0]
--unit=<C|F>- Force output temperature either in Celius or Fahrenheit
--weather=<AreaID> - Enable weather[Ex: --weather=BRXX0043]
--bbcweather=<AreaID> - Enable weather[Ex: --bbcweather=3849]
--side=<left|right*> - Set the side of conky in your screem
-------------- CAIRO/RING MODE --------------
--cairo - Enable cairo-conky mode.
--ring - Enable ring-conky mode.
--cpu=<number> - Set number of cpu cores
--swap - Enable SWAP [cairo-mode only]
--clock=<cairo|bigcairo> - Enable/disable clock [cairo-mode only]
--banshee=<cairo|cairo-case|cairo-cd|cairo-glassy|lua> [cairo-mode only]
--clementine=<cairo|cairo-case|cairo-cd|cairo-glassy|lua> [cairo-mode only]
--rhythmbox=<cairo|cairo-case|cairo-cd|cairo-glassy|lua> [cairo-mode only]
--banshee=<ring|ring-case|ring-cd|ring-glassy> [ring-mode only]
--clementine=<ring|ring-case|ring-cd|ring-glassy> [ring-mode only]
--rhythmbox=<ring|ring-case|ring-cd|ring-glassy> [ring-mode only]
--network - Enable network
--unit=<C|F>- Force output temperature either in Celius or Fahrenheit
-------------- BOARD/SLIM MODE --------------
--board - Enable board-conky mode.
--slim - Enable slim-conky mode.
--w=<width> - Set your screen width
--h=<height> - Set your screen height
--nobg - Remove background
--posfix=<number> - fix ring position
--weather=<AreaID> - Enable weather[Ex: --weather=BRXX0043]
--unit=<C|F>- Force output temperature either in Celius or Fahrenheit
-------------- SLS MODE --------------
--sls - Enable SLS-conky mode.
--nobg - Remove background
--weather=<AreaID> - Enable weather[Ex: --weather=BRXX0043]
--user=<username> - Type your gmail username
--passwd=<password> - Type your gmail password
-------------- EXTRA OPTIONS --------------
--datadir=/path/to/datadir - it overrides default datadir
--createlocalcopy - it copies the content of system datadir to /home/johnmerrick/.conkycolors
--nofilecheck - disables checking the presence of files
--default_datadir - prints the order of default datadirs in which files are searched by default.
--finddir=FILE - this option makes this program find and print out a directory where FILE is located.
--argb-value=0-255 - Set the value of own_window_argb_value, the default is 200
--install=local(*), system, or custom - install generated configuration files to a chosen datadir.
--systemdir - displays the system directory for conkycolors.
--localdir - displays the local directory for conkycolors.

(*)default values


conkyrc belgesi içerisinde yazanlar;
Kod: [Seç]
######################
# - Conky settings - #
######################
update_interval 1
total_run_times 0
net_avg_samples 1
cpu_avg_samples 1
if_up_strictness link

imlib_cache_size 0
double_buffer yes
no_buffers yes

format_human_readable

#####################
# - Text settings - #
#####################
use_xft yes
xftfont Liberation Sans:size=8
override_utf8_locale yes
text_buffer_size 2048

#############################
# - Window specifications - #
#############################
own_window_class Conky
own_window yes
own_window_type normal
own_window_transparent yes
own_window_argb_visual yes
own_window_argb_value 200
own_window_hints undecorated,below,sticky,skip_taskbar,skip_pager

alignment top_right
gap_x 25
gap_y 40
minimum_size 182 600
maximum_width 182

default_bar_size 60 8

#########################
# - Graphics settings - #
#########################
draw_shades no

default_color cccccc

color0 white
color1 C22F2F
color2 white
color3 A40000

TEXT
${font Liberation Sans:style=Bold:size=8}SYSTEM $stippled_hr${font}
##############
# - SYSTEM - #
##############
${color0}${voffset 8}${offset 4}${font ConkyColorsLogos:size=9}a${font}${color}${voffset -16}
${color0}${font ConkyColors:size=16}b${font}${color}
${goto 32}${voffset -23}Kernel: ${alignr}${color2}${kernel}${color}
${goto 32}Uptime: ${alignr}${color2}${uptime}${color}
# |--UPDATES
${goto 32}Updates: ${alignr}${font Liberation Sans:style=Bold:size=8}${color1}${execi 360 aptitude search "~U" | wc -l | tail}${color}${font} ${color2}Packages${color}
# |--GMAIL
${goto 32}Gmail: ${alignr}${font Liberation Sans:style=Bold:size=8}${color0}${execpi 3600 /usr/share/conkycolors/bin/conkyEmail -m IMAP -s imap.googlemail.com -u elsineiselase -p c1h9i8h6i2r3o --ssl}${color}${font} New email(s)
# |--CPU
${voffset 4}${color0}${font ConkyColors:size=16}c${font}${offset -20}${voffset 6}${cpubar cpu0 4,17}${color}${voffset -16}${goto 32}CPU1: ${font Liberation Sans:style=Bold:size=8}${color1}${cpu cpu1}%${font} ${alignr}${font Liberation Sans:style=Bold:size=8}${color1}${execi 30 sensors | grep 'Core 0' | awk '{print $3}' | sed 's/+//' | sed 's/.0.*//'}${color}${font}  ${color2}${cpugraph cpu1 8,50 C22F2F A40000}${color}
${goto 32}CPU2: ${font Liberation Sans:style=Bold:size=8}${color1}${cpu cpu2}%${font} ${alignr}${font Liberation Sans:style=Bold:size=8}${color1}${execi 30 sensors | grep 'Core 1' | awk '{print $3}' | sed 's/+//' | sed 's/.0.*//'}${color}${font}  ${color2}${cpugraph cpu2 8,50 C22F2F A40000}${color}
# |--MEM
${voffset 2}${color0}${font ConkyColors:size=15}g${font}${color}${goto 32}${voffset -7}RAM: ${font Liberation Sans:style=Bold:size=8}${color1}$memperc%${color}${font}
${offset 1}${color0}${membar 4,17}${color}${goto 32}F: ${font Liberation Sans:style=Bold:size=8}${color2}${memeasyfree}${color}${font} U: ${font Liberation Sans:style=Bold:size=8}${color2}${mem}${color}${font}
# |--SWAP
${voffset 2}${color0}${font ConkyColors:size=15}z${font}${color}${voffset -8}${goto 32}SWAP: ${font Liberation Sans:style=Bold:size=8}${color1}${swapperc}%${color}${font}
${voffset 2}${offset 1}${color0}${swapbar 4,17}${color}${voffset -2}${goto 32}F: ${font Liberation Sans:style=Bold:size=8}${color2}$swapmax${color}${font} U: ${font Liberation Sans:style=Bold:size=8}${color2}$swap${color}${font}
# |--PROC
${voffset 4}${color0}${font ConkyColors:size=16}C${font}${color}${goto 32}${voffset -10}Processes: ${color2}${alignr 13}CPU${alignr}RAM${color}
${voffset -1}${goto 42}${color2}${top name 1}${color}${font Liberation Sans:style=Bold:size=8}${color1} ${goto 126}${top cpu 1}${alignr }${top mem 1}${color}${font}
${voffset -1}${goto 42}${color2}${top name 2}${color}${font Liberation Sans:style=Bold:size=8}${color1} ${goto 126}${top cpu 2}${alignr }${top mem 2}${color}${font}
${voffset -1}${goto 42}${color2}${top name 3}${color}${font Liberation Sans:style=Bold:size=8}${color1} ${goto 126}${top cpu 3}${alignr }${top mem 3}${color}${font}
${voffset -1}${goto 42}${color2}${top name 4}${color}${font Liberation Sans:style=Bold:size=8}${color1} ${goto 126}${top cpu 4}${alignr }${top mem 4}${color}${font}
${voffset -1}${goto 42}${color2}${top name 5}${color}${font Liberation Sans:style=Bold:size=8}${color1} ${goto 126}${top cpu 5}${alignr }${top mem 5}${color}${font}
${voffset -1}${goto 42}${color2}${top name 6}${color}${font Liberation Sans:style=Bold:size=8}${color1} ${goto 126}${top cpu 6}${alignr }${top mem 6}${color}${font}
${voffset -1}${goto 42}${color2}${top name 7}${color}${font Liberation Sans:style=Bold:size=8}${color1} ${goto 126}${top cpu 7}${alignr }${top mem 7}${color}${font}
${voffset -1}${goto 42}${color2}${top name 8}${color}${font Liberation Sans:style=Bold:size=8}${color1} ${goto 126}${top cpu 8}${alignr }${top mem 8}${color}${font}
${voffset -1}${goto 42}${color2}${top name 9}${color}${font Liberation Sans:style=Bold:size=8}${color1} ${goto 126}${top cpu 9}${alignr }${top mem 9}${color}${font}
${voffset -1}${goto 42}${color2}${top name 10}${color}${font Liberation Sans:style=Bold:size=8}${color1} ${goto 126}${top cpu 10}${alignr }${top mem 10}${color}${font}
#############
# - CLOCK - #
#############
${voffset 4}${font Liberation Sans:style=Bold:size=8}DATE $stippled_hr${font}
${voffset -2}${goto 32}${font Liberation Sans:size=38}${color2}${time %H}${color}${font}
${voffset -40}${goto 90}${font Liberation Sans:style=Bold:size=11}${color2}${time :%M}${time :%S}${color}${font}
${voffset -2}${goto 90}${font Liberation Sans:style=Bold:size=8}${color2}${time %A}${color}${font}
${goto 90}${time %d %b %Y}
################
# - CALENDAR - #
################
${voffset -2}${color0}${font ConkyColors:size=15}D${font}${voffset -8}${font Liberation Sans:style=Bold:size=7}${offset -17}${voffset 4}${time %d}${font}${color}${voffset -1}${font Liberation Mono:size=7}${execpi 300 DJS=`date +%_d`; cal -m|sed '2,8!d'| sed '/./!d' | sed 's/^/${goto 42} /'| sed 's/$/ /' | sed 's/^/ /' | sed /" $DJS "/s/" $DJS "/" "'${font Liberation Sans:style=Bold:size=8}${voffset -2}${offset -4}${color1} '"$DJS"'${color}${font Liberation Mono:size=7}'" "/}${voffset -1}
##########
# - HD - #
##########
${voffset 4}${font Liberation Sans:style=Bold:size=8}HD $stippled_hr${font}
# |--HDTEMP1
${voffset 4}${offset 2}${color0}${font ConkyColors:size=15}8${font}${color}${voffset -3}${goto 32}Temperature: ${font Liberation Sans:style=Bold:size=8}${color1}${execi 120 hddtemp /dev/sda -n --unit=C}°C${color}${font}${alignr}${color2}/dev/sda${color}
${execpi 30 /usr/share/conkycolors/bin/conkyHD3}
###############
# - NETWORK - #
###############
${voffset -4}${font Liberation Sans:style=Bold:size=8}NETWORK $stippled_hr${font}
# |--WLAN0
${if_up wlan0}
${voffset -5}${color0}${font ConkyColors:size=15}s${font}${color}${goto 32}${voffset -12}Up: ${font Liberation Sans:style=Bold:size=8}${color1}${upspeed wlan0}${color}${font} ${alignr}${color2}${upspeedgraph wlan0 8,60 C22F2F A40000}${color}
${goto 32}Total: ${font Liberation Sans:style=Bold:size=8}${color2}${totalup wlan0}${color}${font}
${voffset 2}${color0}${font ConkyColors:size=15}t${font}${color}${goto 32}${voffset -12}Down: ${font Liberation Sans:style=Bold:size=8}${color1}${downspeed wlan0}${color}${font} ${alignr}${color2}${downspeedgraph wlan0 8,60 C22F2F A40000}${color}
${goto 32}Total: ${font Liberation Sans:style=Bold:size=8}${color2}${totaldown wlan0}${color}${font}
${color0}${font ConkyColors:size=15}j${font}${color}${voffset -6}${goto 32}Signal: ${font Liberation Sans:style=Bold:size=8}${color1}${wireless_link_qual_perc wlan0}%${color}${font} ${alignr}${color2}${wireless_link_bar 8,60 wlan0}${color}
${voffset 2}${color0}${font ConkyColors:size=15}B${font}${color}${goto 32}${voffset -6}Local IP: ${alignr}${color2}${addr wlan0}${color}
# |--ETH0
${else}${if_up eth0}
${voffset -5}${color0}${font ConkyColors:size=15}s${font}${color}${goto 32}${voffset -12}Up: ${font Liberation Sans:style=Bold:size=8}${color1}${upspeed eth0}${color}${font} ${alignr}${color2}${upspeedgraph eth0 8,60 C22F2F A40000}${color}
${goto 32}Total: ${font Liberation Sans:style=Bold:size=8}${color2}${totalup eth0}${color}${font}
${voffset 4}${color0}${font ConkyColors:size=15}t${font}${color}${goto 32}${voffset -12}Down: ${font Liberation Sans:style=Bold:size=8}${color1}${downspeed eth0}${color}${font} ${alignr}${color2}${downspeedgraph eth0 8,60 C22F2F A40000}${color}
${goto 32}Total: ${font Liberation Sans:style=Bold:size=8}${color2}${totaldown eth0}${color}${font}
${voffset 2}${color0}${font ConkyColors:size=15}B${font}${color}${goto 32}${voffset -6}Local IP: ${alignr}${color2}${addr eth0}${color}
# |--ENP4S0
${else}${if_up enp4s0}
${voffset -5}${color0}${font ConkyColors:size=15}s${font}${color}${goto 32}${voffset -12}Up: ${font Liberation Sans:style=Bold:size=8}${color1}${upspeed enp4s0}${color}${font} ${alignr}${color2}${upspeedgraph enp4s0 8,60 C22F2F A40000}${color}
${goto 32}Total: ${font Liberation Sans:style=Bold:size=8}${color2}${totalup enp4s0}${color}${font}
${voffset 2}${color0}${font ConkyColors:size=15}t${font}${color}${goto 32}${voffset -12}Down: ${font Liberation Sans:style=Bold:size=8}${color1}${downspeed enp4s0}${color}${font} ${alignr}${color2}${downspeedgraph enp4s0 8,60 C22F2F A40000}${color}
${goto 32}Total: ${font Liberation Sans:style=Bold:size=8}${color2}${totaldown enp4s0}${color}${font}
${voffset 4}${color0}${font ConkyColors:size=15}B${font}${color}${goto 32}${voffset -6}Local IP: ${alignr}${color2}${addr enp4s0}${color}
# |--PPP0
${else}${if_up ppp0}
${voffset -5}${color0}${font ConkyColors:size=15}s${font}${color}${goto 32}${voffset -12}Up: ${font Liberation Sans:style=Bold:size=8}${color1}${upspeed ppp0}${color}${font} ${alignr}${color2}${upspeedgraph ppp0 8,60 C22F2F A40000}${color}
${goto 32}Total: ${font Liberation Sans:style=Bold:size=8}${color2}${totalup ppp0}${color}${font}
${voffset 2}${color0}${font ConkyColors:size=15}t${font}${color}${goto 32}${voffset -12}Down: ${font Liberation Sans:style=Bold:size=8}${color1}${downspeed ppp0}${color}${font} ${alignr}${color2}${downspeedgraph ppp0 8,60 C22F2F A40000}${color}
${goto 32}Total: ${font Liberation Sans:style=Bold:size=8}${color2}${totaldown ppp0}${color}${font}
${voffset 2}${color0}${font ConkyColors:size=15}B${font}${color}${goto 32}${voffset -6}Local IP: ${alignr}${color2}${addr ppp0}${color}
${else}${voffset 4}${color0}${font ConkyColors:size=15}q${font}${color}${voffset -6}${goto 32}Network Unavailable${voffset 14}${endif}${endif}${endif}${endif}
####################
# - WEATHER - #
####################
# http://weather.yahoo.com/
${voffset -4}${font Liberation Sans:style=Bold:size=8}WEATHER $stippled_hr${font}
${if_gw}${voffset 4}${color0}${font ConkyColorsWeather:size=19}${execpi 600 /usr/share/conkycolors/bin/conkyYahooWeather code JMXX0950 c}${font}${color}
${voffset -27}${goto 32}Temperature: ${font Liberation Sans:style=Bold:size=8}${color1}${execi 600 /usr/share/conkycolors/bin/conkyYahooWeather cur JMXX0950 c}°C${color}${font}
${goto 32}${color0}${font ConkyColors:size=8}w${font}${color}${font Liberation Sans:style=Bold:size=8}${voffset -1}${color1}${execi 600 /usr/share/conkycolors/bin/conkyYahooWeather min JMXX0950 c}°C${color}${font}  ${color0}${font ConkyColors:size=8}x${font}${color}${voffset -1}${font Liberation Sans:style=Bold:size=8}${color1}${execi 600 /usr/share/conkycolors/bin/conkyYahooWeather max JMXX0950 c}°C${color}${font}
${else}${voffset 4}${color0}${font ConkyColors:size=15}q${font}${color}${voffset -6}${goto 32}Weather Unavailable${voffset 14}${endif}

Ve masaüstümde (Openbox WM kullanıyorum ama buraya ne dendiğini bilmiyorum :(;D) Conky'nin görünümü;


Şimdiden ilginize teşekkür ederim. :)
« Son Düzenleme: 05 Mayıs 2018 - 02:18:17 Gönderen: Elephant Man »
Administrator İleti: 1.092 *****
Ynt: Conky-Colors HD, Network ve Weather Sorunu
« Yanıtla #1 : 26 Nisan 2018 - 10:08:51 »
Merhaba @Elephant Man,
Konuyu yazdığın anda da görmüştüm, aynı paket yüklü olmadığı için cevap yazamamıştım. En kısa zamanda açıklayıcı bir ileti geçeceğim.  Tam çalışan dosya içeriklerini de buradan paylaşacağım.

/Root/ dizinine atarsan, ancak root kullanıcısı ile oturum açtığında conky başlar. Burada en önemli konu her işlemi yetki derecesine uygun yapmaktır.

Newbie İleti: 45 I am not an animal, i am a human being! *
Ynt: Conky-Colors HD, Network ve Weather Sorunu
« Yanıtla #2 : 26 Nisan 2018 - 16:08:25 »
Merhaba @Elephant Man,
Konuyu yazdığın anda da görmüştüm, aynı paket yüklü olmadığı için cevap yazamamıştım. En kısa zamanda açıklayıcı bir ileti geçeceğim.  Tam çalışan dosya içeriklerini de buradan paylaşacağım.

/Root/ dizinine atarsan, ancak root kullanıcısı ile oturum açtığında conky başlar. Burada en önemli konu her işlemi yetki derecesine uygun yapmaktır.
Peki teşekkür ederim. O halde şöyle bir güncelleme yapayım, terminale ip link yazdım ve 2. satırda enp2s0 yazdığını farkettim, "/home/johnmerrick/.conkycolors" dizini içerisindeki "conkyrc" dosyasını leafpad ile açıp "ENP4S0" yazan başlığı "ENP2S0" şeklinde değiştirdim sorun çözüldü. Artık network bilgilerim conky-colors'ta düzgünce gözüküyor fakat diğer sorunlara henüz çözüm bulabilmiş değilim. Ayrıca başka bir sorun daha farkettim,  "--cpu=2" yazdığımda işlemci bilgilerim gözüküyor fakat "--cputemp" komutunu da eklediğim halde conky-colors'ta işlemci sıcaklığı vb. bilgiler yazmıyor.  Yani sorunların birini çözdüm ama başka bir tane daha olduğunu farkettim yine sorunlar 3 oldu. :)  Ayrıca bu kadar uzun aranın ardından konuyu unutmayıp hala yardımcı olacağınızı söylemenizde çok güzel bir hareket, sağduyunuz için teşekkür ederim.:)
« Son Düzenleme: 26 Nisan 2018 - 16:11:54 Gönderen: Elephant Man »
Administrator İleti: 1.092 *****
Ynt: Conky-Colors HD, Network ve Weather Sorunu
« Yanıtla #3 : 26 Nisan 2018 - 16:34:12 »
lm-sensors eksik paketler vardır.

Kod: [Seç]
inxi -Fçıktısında görüyorsan orada da görürsün. Hepsine ayrıntılı bakacağım.

Newbie İleti: 45 I am not an animal, i am a human being! *
Ynt: Conky-Colors HD, Network ve Weather Sorunu
« Yanıtla #4 : 26 Nisan 2018 - 16:55:44 »
lm-sensors eksik paketler vardır.

Kod: [Seç]
inxi -Fçıktısında görüyorsan orada da görürsün. Hepsine ayrıntılı bakacağım.
maalesef  yazdığımda "bash: inxi: komut yok" şeklinde bir hata veriyor.
Kod: [Seç]
[johnmerrick@ArchLinuxOpenbox ~]$ inxi -F
bash: inxi: komut yok
ama yaourt'tan baktığımda "extra/lm_sensors 3.4.0-2 " ve "multilib/lib32-lm_sensors 3.4.0-1" paketlerinin yanında [installed] yazıyor.
« Son Düzenleme: 26 Nisan 2018 - 17:11:31 Gönderen: Elephant Man »
Newbie İleti: 45 I am not an animal, i am a human being! *
Ynt: Conky-Colors HD, Network ve Weather Sorunu
« Yanıtla #5 : 26 Nisan 2018 - 16:59:30 »
lm-sensors eksik paketler vardır.

Kod: [Seç]
inxi -Fçıktısında görüyorsan orada da görürsün. Hepsine ayrıntılı bakacağım.
maalesef  yazdığımda "bash: inxi: komut yok" şeklinde bir hata veriyor.
Kod: [Seç]
[johnmerrick@ArchLinuxOpenbox ~]$ inxi -F
bash: inxi: komut yok
ama yaourt'tan baktığımda "extra/lm_sensors 3.4.0-2 " ve "multilib/lib32-lm_sensors 3.4.0-1" paketlerinin yanında [installed] yazıyor.

Not: yanlışlıkla iki kere üst üste yazmışım lütfen kusura bakmayın
« Son Düzenleme: 26 Nisan 2018 - 17:12:19 Gönderen: Elephant Man »
Administrator İleti: 1.092 *****
Ynt: Conky-Colors HD, Network ve Weather Sorunu
« Yanıtla #6 : 29 Nisan 2018 - 00:04:45 »
Merhaba,
Kod: [Seç]
conky-color paketi biraz geride kalmış.

Community deposundaki şu paket işini görecektir.

Kod: [Seç]
pacman -S conky-manager
Yönetimi, denetimi oldukça kolaydır.
« Son Düzenleme: 29 Nisan 2018 - 12:20:54 Gönderen: decent »

Newbie İleti: 45 I am not an animal, i am a human being! *
Ynt: Conky-Colors HD, Network ve Weather Sorunu
« Yanıtla #7 : 29 Nisan 2018 - 01:55:12 »
Bu paketi denemiştim fakat otomatik başlatamamıştım bir türlü, sanırım o yüzden conky-colors indirmiştim. Ayarlardan bunu seçmeme rağmen bir türlü başlamıyor.
Newbie İleti: 45 I am not an animal, i am a human being! *
Ynt: Conky-Colors HD, Network ve Weather Sorunu
« Yanıtla #8 : 29 Nisan 2018 - 13:18:40 »
Sorunu hallettim teşekkür ederim, aynı conky-colors'ta olduğu gibi kısayolları aynı şekilde "/home/totoro/.config/openbox/autostart" dosyasına eklemek yeterli oluyormuş, teşekkür ederim. :)

Kod: [Seç]
conky -c "/home/totoro/.conky/TeejeeTech/CPU Panel (2-core)" &
conky -c "/home/totoro/.conky/TeejeeTech/Process Panel" &
conky -c "/home/totoro/.conky/TeejeeTech/Network Panel" &