Arch Linux Türkiye Forum

ARCH LINUX YARDIM VE DESTEK => Ağ, Güvenlik ve Sunucular => Konuyu başlatan: proton - 28 Aralık 2012 - 19:40:24

Başlık: [NASIL]Systemd ile ethernet üzerinden statik ip yapılandırma
Gönderen: proton - 28 Aralık 2012 - 19:40:24
Systemd ile eski rc.conf zamanındaki gibi static ip yapılandırabilirsiniz. Ethernet üzerinden bağlanan kullanıcılar dhcpcd, network-manager veya diğer araçları kullanmalarına gerek yok.DİKKAT Bu yöntemi kullanacaklar diğer ağ yönetim araçlarını ve ilgili systemd servislerini devre dışı bırakmalıdır.İlk olarak static ip ayar dosyasını hazırlıyoruz.
Kod: [Seç]
su
nano /etc/conf.d/network

Örnek yapılandırma
Kod: [Seç]
interface=eth0
address=192.168.0.10
netmask=24
broadcast=192.168.0.255
gateway=192.168.0.1


network.service dosyasını hazırlıyoruz.
Kod: [Seç]
su
nano /etc/systemd/system/network.service

Kod: [Seç]
[Unit]
Description=Ethernet Static IP Connectivity
Wants=network.target
Before=network.target

[Service]
Type=oneshot
RemainAfterExit=yes
EnvironmentFile=/etc/conf.d/network
ExecStart=/sbin/ip link set dev ${interface} up
ExecStart=/sbin/ip addr add ${address}/${netmask} broadcast ${broadcast} dev ${interface}
ExecStart=/sbin/ip route add default via ${gateway}
 
ExecStop=/sbin/ip addr flush dev ${interface}
ExecStop=/sbin/ip link set dev ${interface} down
[Install]
WantedBy=multi-user.target


Son olarak systemd ile network servisini etkinleştiriyoruz.
Kod: [Seç]
su
systemctl enable network.service


Sistemi yeniden başlattıktan sonra "systemctl restart network" veya stop start şeklinde kontrol edebilirsiniz.
Başlık: Re: [NASIL]Systemd ile ethernet üzerinden statik ip yapıland
Gönderen: hsngrms - 30 Aralık 2012 - 13:30:06
Teşekkürler